جهت ثبت تقاضای جایزه صادراتی مربوط به پروانه‌های صادراتی سال ۱۳۸۹ به سامانه جدید یارانش مراجعه شود.
اينترنت : سامانه یارانش | سامانه قدیم یارانش
اينترانت : سامانه یارانش | سامانه قدیم